OP-Filia Oy Ab FO/Y 0669179-7 
Första sidan
Företagsinfo
Tjänster
Aktuellt


Tjänster

OP-Filia erbjuder disponentservice på alla kontor.

Disponentens uppgifter kan indelas i tre huvudgrupper: 

 

Administrativa uppgifter
 • styrelsemöten och bolagsstämmor
 • uppgörande av avtal
 • ledning och övervakning
 • arbetsavtalsärenden
 • rapportering till olika intressenter
 • kundbetjäning
Ekonomiska uppgifter
 • budgetering
 • betalningsrörelse
 • hyresuppföljning
 • bokföring och bokslut
 • rapportering till myndigheter
Tekniska uppgifter

 • arrangera fastighetsskötsel och städning
 • övervaka förbrukning av olja, vatten och el samt avfallshantering mm.
 • anskaffning av material
 • planera och övervaka reparationer och underhåll
 • grundrenoveringar, offerter etc.

Förteckningen över disponentens uppgifter är inte på något vis heltäckande, utan endast en del av de ständigt återkommande arbetsskeden en disponent sysslar med. En bra disponent skall också besöka fastigheterna, följa med vad som händer och hinna prata med invånarna.

Ett heltäckande disponentavtal innebär att disponenten har helhetsansvaret för fastighetens administration. Ett mindre bostadsbolag kan även köpa en del av disponentservicen. Vanligt är att små bostadsbolag med aktiva styrelsemedlemmar endast köper t.ex. betalrörelse och bokföringstjänster, vilket blir förmånligare för bostadsbolaget.

Tag gärna kontakt!

Aloitussivu
Yritystiedot
Palvelut
Ajankohtaista