OP-Filia Oy Ab FO/Y 0669179-7 
Första sidan
Företagsinfo
Tjänster
Aktuellt


Palvelut

OP-Filia tarjoaa isännöintipalveluja kaikissa toimipisteissä.

Isännöitsijän tehtävät voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

 

Hallinnolliset tehtävät
 • hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset
 • sopimusten laadinta
 • johtaminen ja valvonta
 • työsopimusasiat
 • raportointi sidosryhmille
 • asiakaspalvelu
Taloudelliset tehtävät
 • budjetointi
 • maksuliikenne
 • vuokraseuranta
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • ilmoitukset viranomaisille
Tekniset tehtävät

 • kiinteistönhoidon ja siivouksen järjestäminen
 • öljyn-, veden- ja sähkönkulutuksen sekä jätehuollon yms. seuranta
 • aineiden ja tarvikkeiden hankinta
 • korjausten ja kunnossapidon suunnittelu ja valvonta
 • perusparannukset, tarjoukset ym.

Tehtäväluettelo ei ole mitenkään täydellinen, vaan siihen sisältyy vain osa isännöitsijän työssä alituiseen toistuvista työvaiheista. Hyvän isännöitsijän tulee myös liikkua henkilökohtaisesti kiinteistöissä, seurata tapahtumia ja keskustella asukkaiden kanssa.

Kattava isännöintisopimus tarkoittaa, että isännöitsijällä on kokonaisvastuu kiinteistön hallinnosta. Pieni asunto-osakeyhtiö voi myös ostaa osan isännöitsijän tektävistä. Usein pienehköt yhtiöt, joissa on aktiivisia hallituksen jäseniä, ostavat esim. maksuliikenteen hoidon ja kirjanpitopalvelut, mikä tulee yhtiölle edullisemmaksi.

 Ottakaa yhteyttä! 

 

Aloitussivu
Yritystiedot
Palvelut
Ajankohtaista